Dárkové
poukázky ve Vámi
zvolené hodnotě

Ordinace ( Nestátní zdravotnické zařízení)

Součástí naší firmy je ordinace s moderním přístrojovým vybavením, ve které provádíme kompletní vyšetření očních refrakčních vad, měření nitroočního tlaku a aplikaci kontaktních čoček, případně kontrolu očního pozadí a poradenství v oblasti očního lékařství.
Veškerá vyšetření jsou prováděna odborným personálem , tj. optometristkou ( 2.lékařská fakulta UK) / předepsání dioptrické korekce do brýlí, aplikace kontaktních čoček a kontrola předního segmentu, měření nitroočního tlaku a oční lékařkou /(1.lék.fakulta UK)/ kontrola zadního segmentu a odborné konzultace.
Vyšetření zraku a dioptrické korekce probíhá nejprve objektivně na počítačovém autorefraktokeratometru a poté subjektivně pomocí projekčního optotypu včetně polatestů a zkušební sady brýlových skel. Součástí dioptrického vyšetření je krátká procházka pacienta ve zkušební obrubě s adekvátní korekcí, pro subjektivní zhodnocení vidění v reálném prostředí.

Toto vyšetření je pro klienty , kteří zakoupí brýle v naší optice ZDARMA. Za vyšetření dioptrické korekce plně zodpovídáme..

Další součástí vyšetření, nezbytnou pro aplikaci kontaktních čoček je kontrola předního segmentu oka pomocí štěrbinové lampy .Ve spolupráci s očním lékařem provádíme i kontrolu nitrooční čočky a případné vyšetření zadního segmentu / sítnice a zrak.nervu.
Poslední součástí vyšetření, doporučovaného u všech klientů nad 40 let, je měření nitroočního tlaku, důležité z hlediska prevence poškození zrakového nervu. Toto vyšetření je prováděno na bezkontaktním tonometru a je pro klienta bezbolestné.
V případě, že není v naší kompetenci případné potíže u klienta odstranit a je nutný lékařský zákrok prováděný na specializovaném pracovišti, informujeme o tomto klienta a doporučujeme spolupracující specialisty.