Nejlepší optikou
pro život je Vaše
srdce, se vším
ostatním Vám u nás
rádi pomůžeme..

Kontaktní čočky a roztoky

Kontaktní čočky, český vynález, dnes již patří k neodmyslitelným zdravotním pomůckám mnoha lidí s dioptrickou vadou. Díky dnešním moderním materiálům, pokud jsou dobře zvoleny a naaplikovány, jsou vhodné téměř pro každé oko. Je však potřeba si uvědomit , že i nadále se jedná o zdravotní pomůcku, která pod neodborným dohledem může nejen výrazně pomoci a zkvalitnit vidění, ale i zdravotně velmi ublížit. Proto by součástí prodeje kontaktních čoček, nejen v naší firmě, mělo být aplikační středisko, ve kterém je poskytována odborná péče.
Naše aplikační středisko nabízí kompletní sortiment měkkých kontaktních čoček a jediným kritériem proč zvolit tu danou čočku je pro nás klient a parametry jeho oka.
Proto nabízíme všechny čočky dostupné na našem trhu a schválené ústavem pro kontrolu léčiv,těchto typů je více jak 20 a ne 2 nebo 3, jak se domnívájí někteří naši klienti, přicházející s touto informací od pouhých prodejců a ne odborníků.

Bohužel tato skutečnost, že čočky prodávaji i neodborná pracoviště, škodí kontaktním čočkám jako takovým, neboť každý máme jiné parametry oka a někdy je potřeba vyzkoušet více typů než ony 2 a pokud mi tyto dva nesedí uzavřu věc jako, že čočky nesnesu a tudíž je to něco špatného.

Některé čočky máme skladem, ale i pokud se jedná o objednávku je dodání cca 2 dny, což většina klientů respektuje.
Naši odborní pracovníci jsou také nositeli kontaktních čoček, díky čemuž reagují na dotazy klientů, spojené s problémy při užívání čoček , které nemusí být popsány v info letácích.
Pro své klienty provádíme v rámci aplikačního střediska bezplatné kontroly a konzultace.

Aplikaci kontaktních čoček provádíme denně, pro prvonositele je potřeba cca 1,5 hod, součástí aplikace je vyšetření oka v ordinaci, zvolení vhodné čočky,procházka a manipulační zácvik klienta a ústní i písemné instrukce pro klienta ohledně nošení čoček, použítí roztoků atd.

Součástí nabídky kon.čoček je i prodej roztoků, zvlhčujících kapek a jiných doplńků.

Lidé nosící kontaktní čočky z drogeriií, internetu a podobně pokud nejsou hlídáni a proškoleni odborným pracovištěm si koledují o velké množství komplikací. Někdo ani neví, že se čočky čistí, že se s nimi nespí, že je potřeba oko "prodýchat"bez čoček , že se nemá vůbec přetahovat použitelnot dané čočky apod. V případě že komplikace nastanou žadají odborníky o pomoc , ale není v našich silách jako optometristů a někdy ani v silách očního lékaře už vleklý a závažný problém vyřešit bez trvalých poškození očí, je lepší mu předcházet. Může dojít k poškození rohovek, spojivek na spodní straně víček a další komplikace, kdy tyto procesy mohou být už nevratné. Je na každém aby tyto varianty zvážil a aby si uvědomil, že není pak povinností optometristů řešit potíže, vzniklé "lajdáckým" přístupem k tomuto zdravotnímu prostředku. Kontaktní čočky nejsou ponožky a akorát ztrácejí jméno díky lidem, kteří si způsobí závažné oční potíže nošením nevhodných čoček nebo nevhodným režimem nošení a výsledek nebývá věta " já si za to můžu sám, protože jsem nosil čočky špatné nebo špatně" , ale často věta "čočky mi poškodily oko". Ano kontaktní čočky a vybavení ordinací umožňujících kontrolu předního segmentu oka nejsou levnou záležitostí a je potřeba zvážit jaký režim, finance a čas tomuto chci věnovat a podle toho volit případně brýle nebo jinou alternativu korekce. Děkujeme všem zodpovědným klientům, kteří toto chápou a nepoškozují jméno kontaktních čoček a nepoškozují sobě zdraví.