Nejlepší optikou
pro život je Vaše
srdce, se vším
ostatním Vám u nás
rádi pomůžeme..

Kontaktní čočky a roztoky

Kontaktní čočky, český vynález, dnes již patří k neodmyslitelným zdravotním pomůckám mnoha lidí s dioptrickou vadou. Díky dnešním moderním materiálům, pokud jsou dobře zvoleny a naaplikovány, jsou vhodné téměř pro každé oko. Je však potřeba si uvědomit , že i nadále se jedná o zdravotní pomůcku, která pod neodborným dohledem může nejen výrazně pomoci a zkvalitnit vidění, ale i zdravotně velmi ublížit. Proto by součástí prodeje kontaktních čoček, nejen v naší firmě, mělo být aplikační středisko, ve kterém je poskytována odborná péče.
Naše aplikační středisko nabízí kompletní sortiment měkkých kontaktních čoček a jediným kritériem proč zvolit tu danou čočku je pro nás klient a parametry jeho oka.
Proto nabízíme všechny čočky dostupné na našem trhu a schválené ústavem pro kontrolu léčiv,těchto typů je více jak 20 a ne 2 nebo 3, jak se domnívájí někteří naši klienti, přicházející s touto informací od pouhých prodejců a ne odborníků.

Bohužel tato skutečnost, že čočky prodávaji i neodborná pracoviště, škodí kontaktním čočkám jako takovým, neboť každý máme jiné parametry oka a někdy je potřeba vyzkoušet více typů než ony 2 a pokud mi tyto dva nesedí uzavřu věc jako, že čočky nesnesu a tudíž je to něco špatného.

Některé čočky máme skladem, ale i pokud se jedná o objednávku je dodání cca 2 dny, což většina klientů respektuje.
Naši odborní pracovníci jsou také nositeli kontaktních čoček, díky čemuž reagují na dotazy klientů, spojené s problémy při užívání čoček , které nemusí být popsány v info letácích.
Pro své klienty provádíme v rámci aplikačního střediska bezplatné kontroly a konzultace.

Aplikaci kontaktních čoček provádíme denně, pro prvonositele je potřeba cca 1,5 hod, součástí aplikace je vyšetření oka v ordinaci, zvolení vhodné čočky,procházka a manipulační zácvik klienta a ústní i písemné instrukce pro klienta ohledně nošení čoček, použítí roztoků atd.

Součástí nabídky kon.čoček je i prodej roztoků, zvlhčujících kapek a jiných doplńků.